۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد
مدیر خدمات

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا رحمانیان

سمت:مدیر خدمات

داخلی:2222

پست الکترونیک:

 

سوابق

 

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمان

سنوات خدمت:

 19 سال

فعالیت های اجرایی:

 مسئول امور عمومی بیمارستان مطهری:1393-1396
مسئول انبار بیمارستان مطهری:1390-1392
دبیر کمیته اجرایی بهبود کیفیت بیمارستان مطهری:1396-1400
مدیر خدمات بیمارستان سیدالشهداء(ع): از سال 1400 تا کنون 

 

شرح وظایف

 

1. تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک یا شیفت کاری آنها .

2. تعیین ساعات کشیک یا شیفت کاری امور خدماتی .

3. نظارت بر نحوه کار امور خدمتگزاران و هماهنگی در بین آنها .

4. نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها – از قبیل تامین روشنایی سوخت – تلفن و غیره .

5. هماهنگی های لازم با شرکتهای خدماتی و تاسیساتی و غیره طرف قرار داد با مرکز .

6. نظارت بر حسن انجام کار متصدیان تلفن خانه .

7. نظارت و کنترل بر امور نقلیه و اجرای سیاستهای تعیین شده بر امور موتوری .

8. نظا رت وکنترل بر امور آشپزخانه .

9. همکاری و هماهنگی لازم با واحد حراست در خصوص نگهبانان و انتظامات .

10. نظارت در برآورد هزینه های تعمیر تاسیساتی – ساختمانی و وسایط نقلیه و غیره …

11. کنترل حضور وغیاب کارکنان تحت پوشش وصدور گواهی کارکرد ماهانه نیروهای قراردادی وشرکتی تحت پوشش وارائه به مسئولین ذیربط .

12. توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سیستم مدیریت کیفیت .

13. شرکت در دوره های آموزشی تخصصی وعمومی به منظور افزایش مهارتهای شغلی درصورت لزوم .

14. انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق نظر وارجاع مقام مافوق .مسیر دستیابی به دفتر: طبقه 1-

تاریخ :
1402/02/13
تعداد بازدید:
28
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal