۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد
مدیر خدمات پرستاری (مترون)

 

تصویر

معرفی


نام و نام خانوادگی: افسانه میرشکالی

سمت: مدیر دفتر پرستاری(مترون)

داخلی: 2210

پست الکترونیک:

سوابق

کارشناس پرستاری


سنوات خدمت:
23 سال
فعالیت های اجرایی:
 
 

شرح وظایف

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون ) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد :


1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

2. تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

3. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . . )

4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

5. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.

7. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

8. مشارکت در طرح های پژوهشی .

9. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

10. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.

11. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب .

12. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.

13. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.

14. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.

15. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری

16. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .

17. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....

18. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .

20. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .

21. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .

22. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

23. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

24.تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

مسیر دستیابی به دفتر: طبقه همکف جنب واحد آندوسکوپی

تاریخ :
1402/02/10
تعداد بازدید:
75
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal