۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد
سوپروایزر آموزش سلامت همگانی

 

تصویر

معرفی


نام و نام خانوادگی: فروغ جبروز

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت همگانی

داخلی: 2215

پست الکترونیک:

سوابق

کارشناس ارشد پرستاری


سنوات خدمت:
11 سال
فعالیت های اجرایی:
سوپروایزر آموزش سلامت همگانی بیمارستان سیدالشهدا(ع): از سال 1401 تا هم اکنون

شرح وظایف

1- مسئولیت فعالیت­های آموزشی-پژوهشی


2- تعیین اهداف آموزش (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت).

3- تعیین نیازهای آموزشی (مددجو و خانواده، رده­های مختلف پرستاری، مامایی، اتاق عمل و بی­هوشی، کارکنان جدید الورود).

4- تدوین برنامه­های آموزشی جهت کلیه کارکنان بیمارستان و کلینیک و اداری و پاراکلینیک.

5- اجرای برنامه­های آموزشی فوق در طول سال یا هماهنگی جهت دعوت اساتید و هماهنگی جهت پرداخت حق الزحمه و گواهی.

6- ثبت کلیه شرکت­کننده در آموزش­ها جهت گواهی در سیستم (هر دوره آموزشی حدود یک ساعت زمان).

7- تهیه چک لیست جهت ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی و تکمیل آن و تحلیل هر آموزش و اقدام اصلاحی (بسیار زمان بر) و ارائه به سیستم اجرایی.

8- تهیه چک لیست جهت ارزیابی مستندات آموزشی، تحلیل و انجام مداخله.

9- ارزیابی نیروهای جدیدالورود با چک لیست ها و انجام آزمون بدو ورود در صورت عدم صلاحیت تکرار مراحل و تایید و یا عدم تایید نهایی کارمند

10- شرکت در کلیه کمیته­های بیمارستان جلسات دفتر پرستاری.

11- تشکیل جلسه با مربیان دانشجویان و ارائه نقطه نظرات و موارد مورد انتظار از دانشجویان و مربیان.

12- برنامه­ریزی و تهیه چک لیست ارزیابی مراقبت­های پرستاری در کلیه بخش­ها به صورت فصلی و تکمیل آن، اقدام اصلاحی و اطلاع رسانی.

13-تجزیه و تحلیل چک لیست ماهیانه دفتر سوپروایزری، اقدام اصلاحی و اطلاع رسانی (کلیه بخش ها).

14- شرکت در راند ایمنی بخش­ها، پرکردن چک لیست و اقدام اصلاحی و اطلاع رسانی.

15-پایش اثربخشی آموزش به بیمار از طریق چک لیست، اقدام اصلاحی پس از تحلیل به صورت ماهیانه و ارائه در کمیته سنجش و پایش.

16- پایش گزارشات و مستندات پرونده و تحلیل و اقدام اصلاحی.

17- پایش ارزیابی اولیه بیمار کلیه بخش ها، تحلیل و اقدام اصلاحی.

18- حضور دربالین و ارائه آموزش چهره به چهره به کارکنان و کلیه نیروهای جدیدالورود و کار با تجهیزات، مستندسازی، مراقبت پرستاری، آموزش به بیمار و ...).

19- تهیه و آماده کردن کلیه پمفلت­های آموزشی موردنیاز بخش­ها و نیز کتابچه­های آموزش بیماران و کارکنان و تحویل به بخش­ها.

20- هماهنگی با واحدهای برون بیمارستانی (درمان و آموزش ضمن خدمت و مداوم) دانشگاه جهت هماهنگی و برگزاری جلسات آموزشی طبق نیاز دانشگاه جهت کارکنان.

21- چک لیست حضور غیاب کلیه کارکنان شرکت کننده در کلیه آموزش­ها و دادن ساعت آموزش به آنها.

22- تهیه گاید لاین­های مراقبت پرستاری، مامایی، بی­­هوشی به اشکال پمفلت، لمینت، پوستر، کتابچه و جزوه، PDFو ... .

23- برنامه ریزی و اجرای جشنواره ارتقای سلامت کارکنان و ایمنی بیمار در طول سال.

24- هماهنگی در تکمیل چک لیست مهارت­های عمومی، تخصصی، ارتباطی کارکنان هر یک از بخش­های درمانی و تجزیه و تحلیل هر چک لیست و انجام مداخله و اقدام اصلاحی با مسئولین بخش­های درمانی.

25- جلسه با رابطین آموزشی بخش­ها چندین بار در طول سال و ارائه نقطه نظرات مربوط به بخش­ها، انتظارات و دادن برنامه، چک لیست.

26- محاسبه سالیانه سرانه آموزش عمومی- سرانه آموزش شغلی، اداری، بهبود مدیریت- سرانه آموزش جهت برآورد هزینه ها

27- در خواست کتب آموزش جدید مورد نیاز کارکنان به معاونت توسعه و درمان.

28- مسئول home care، مراقبت در مشتری.

29- دادن تشویق به کارکنانی که در امر پژوهشی مشارکت دارند.

30- تهیه انواع چک لیست­ها جهت ارزیابی، دفتر پرستاری sbarو دفتر تحویل و تحول بالینی بیماران.

مسیر دستیابی به دفتر: طبقه همکف جنب واحد آندوسکوپی

تاریخ :
1402/02/10
تعداد بازدید:
46
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal